top of page
Capture+_2020-08-03-10-40-59_2.png

וגם אם חולמים אנחנו / מאיר גז, הוצאת סטימצקי 2020

 

כמה מילים,

כמה מילים כדי לומר את הדברים

שאומרים גם אם חולמים אנחנו,

אז אפשר לומר מילים ארוכות

שמסתתרות בשירים שנוגעים,

לפעמים כואבים, לפעמים דמיוניים

ולעיתים כל כך אמיתיים.

לפעמים מרגישים

שאנו זקוקים לטיפה קטנה שתאיר את עינינו,

לשביל שיוביל לעבר ההר ולדבר חדש כמו המחר...

 

זהו אוסף השירים הראשון של מאיר גז,

אשר כותב שירים למגירה מאז היותו נער.

שיריו מגיעים מאהבה לאהבה, לבריאה וליקום.

 

יצא לאור בספטמבר 2020

149 עמ'

כריכה קשה ומהודרת

שיר ראשון מתוך אוסף השירים "וגם אם חולמים אנחנו"

כשכתבתי שיר לראשונה

כשכתבתי שיר לראשונה

זה היה לפני יותר משלושים שנה

היא הייתה האהבה הראשונה

נשמה פורחת בלב הגינה,

היא הייתה פרח יפהפה

שלא שתתה עדיין קפה.

 

כשכתבתי שיר לראשונה

המילים נכתבו על מחברת שורה

ועדיין לא הכרתי את המהדורה,

השירים דיברו עליה והמילים היו אליה,

הנגיעות היו בשבילה

ואת הרגשות עטפתי במגילה.

 

כשכתבתי שיר לראשונה

הרגשתי את החום מהפינה,

הרגשתי את הדמיון מגלה

שהוא המון,

הרגשתי את הרגש שמתרגש

אפילו מפרי המשמש,

הרגשתי את הליטוף

שהוא לא עטוף,

טבעי וחצוף

שקורא לי לעוף.

 

כשכתבתי שיר לראשונה

הרגשתי את שפתיי נשרפות

במים טבעיים מלהבות

ומסביב  עולם של פרחים

עולם של עולמות

שבהם יש חיים שבמבט עמוק

הם תמיד נפלאים.

bottom of page